Hva er prospekter?

I enkelte regnskapssystem vil det ligge et eget menypunkt for regnskapsbyrå. Her kan sluttkunder uten regnskapsfører ta kontakt med byrå som er partner med det aktuelle regnskapssystemet, for eksempel DNB Regnskap, og melde interesse for at byrået skal bli deres regnskapsfører. 

Rent praktisk vil en slik forespørsel innebære at ditt byrå får inn et prospekt i Consolve, med kontaktinfo til den potensielle kunden. Oppdragsavtale og andre forhold rundt avtalen må håndteres utenfor Consolve. Dersom byrået ditt ønsker å påta seg kundeforholdet, godkjenner dere forespørselen. I siste instans vil da kunden få et varsel om at ditt byrå ber om deling av regnskapsdata. Om de aksepterer, vil dere få tilgang til selskapet, og kan tildele tilganger til byråbrukere via Consolve. Merk at i DNB Regnskap og SpareBank 1 Regnskap vil dere ikke eie lisensen til kunden, dere vil kun ha tilgang til kundens selskap i det aktuelle regnskapssystemet.

For sluttkunden vil kontaktskjema se slik ut ved første kontakt:

Klikk på bildet for å forstørre

Hvaerprospekter.png

 

Hvis ditt byrå aksepterer forespørselen, vil kunden varsles på e-post. Oversiktsbildet på regnskapsbyrå og selve skjema hvor de kan dele data vil henholdsvis da se slik ut:

Hvaerprospekter2.png

 

Hvaerprospekter3.png