Hva er prospekter?

I enkelte Softrig-miljø vil det ligge et eget menypunkt for regnskapsbyrå. Her kan sluttkunder uten regnskapsfører ta kontakt med byrå som er partner med det aktuelle Softrig-miljøet, for eksempel DNB Regnskap, og melde interesse for at byrået skal bli deres regnskapfører. 

Rent praktisk vil en slik forespørsel innebære at ditt byrå får inn et prospekt i Consolve, med kontaktinfo til den potensielle kunden. Oppdragsavtale og andre forhold rundt avtalen må per nå håndteres utenfor Consolve. Dersom byrået ditt ønsker å påta seg kundeforholdet, godkjenner dere forespørselen. I siste instans vil da kunden få et varsel om at ditt byrå ber om deling av regnskapsdata. Om de aksepterer, vil dere få tilgang til selskapet, og kan tildele tilganger til byråbrukere via Consolve. Merk at i andre Softrig-miljø vil dere da ikke eie lisensen til kunden, dere vil kun ha tilgang til kundens selskap i Softrig.

For sluttkunden vil kontaktskjema se slik ut ved første kontakt:

Hvaerprospekter.png

 

Hvis ditt byrå aksepterer forespørselen, vil kunden varsles på e-post. Oversiktsbildet på regnskapsbyrå og selve skjema hvor de kan dele data vil henholdsvis da se slik ut:

Hvaerprospekter2.png

 

Hvaerprospekter3.png