Oppgaver

I oppgaver får du en oversikt over forefallende oppgaver i systemet på selskaper du har tilgang til. Som standardvisning vil Consolve bare vise selskap med oppgaver, men du kan fjerne denne haken (1) for å vise alle selskap du har tilgang til. Fra oppgaver kan du klikke på et selskapsnavn for å åpne dette (2). Du kan også velge en av oppgavene, eksempelvis "Fakturainnboks", og du vil da åpne innboksen til selskapet.

Klikk på bildet for å forstørreOppgaver.png