Administrer brukertilganger

Fra "Tilganger" kan du enkelt administrere hver enkelt byråbruker sine eksisterende tilganger til selskap. For å komme inn på denne oversikten, klikker du på navnet til den aktuelle regnskapsføreren (1).

Klikk på bildet for å forstørre

Administrertilganger1.png

 

Fra oversiktsbildet til brukeren vil du se eksisterende tilganger. For å gi nye tilganger, eller fjerne eksisterende, kan du henholdsvis legge til eller fjerne hake på moduler i de forskjellige selskapene, og deretter lagre. Valget "Oppdater" kan brukes dersom det er gjort endringer i tilganger direkte i Softrig etter at oversikten ble åpnet, mens tilbakestill nullstiller eventuelle ulagrede endringer som er gjort fra oversikten. Du kan også deaktivere tilgangen til ett enkelt selskap ved å velge de tre prikkene til høyre på linjen til selskapet (1) og velge "Deaktiver selskapstilgang".

 Administrertilganger2.png