Bulktildeling av tilganger

Via funksjonen "Tilganger" kan du gi en eller flere byråbrukere tilgang til ett eller flere selskap. Fra oversiktsbildet markerer du bruker(e) som du vil gi tilgang, og velger deretter "Gi tilgang" (1).

Tilganger1.png

 

Du vil da få en oversikt over alle selskapene som du kan gi valgte byråbruker(e) tilgang til. Her markerer du selskapene som du ønsker å gi tilgang til. Det er også mulig å velge alle, og i søkefeltet (1) kan du søke opp selskap.

Tilganger2_1.png

 

Deretter velger du hvilke moduler du ønsker å gi tilgang til. Du kan også velge om byråbruker(e) skal være selskapsadministrator, noe som vil gi dem tilgang til innstillinger og markedsplass på de valgte selskapene.

Tilganger3.png