Consolve: Begrep og terminologi

I flere av supportartiklene refereres det til følgende begrep:

  • Softrig-miljø: Dette er alle skybaserte regnskapssystem som leveres av Softrig. Per nå er dette Uni Economy, DNB Regnskap og Sparebank1 sine regnskapssystem.
  • Byrå sitt selskap i Softrig-miljø: Dette er ditt regnskapsbyrå sitt selskap/klient i det Softrig-miljøet dere jobber i, for eksempel Uni Economy. 
  • Kunde: Kundereskontro i salgsmodulen til ditt byrå.
  • Selskap: Selskapene dere jobber på i de forskjellige Softrig-miljøene, for eksempel Uni Economy
  • Prospekt: En forespørsel om at ditt regnskapsbyrå blir regnskapsfører for en potensiell sluttkunde
  • Tikktakk: App for hurtig timefangst i Consolve. Synlig helt til høyre i bildet.