Consolve: Begrep og terminologi

I flere av supportartiklene refereres det til følgende begrep:

  • Regnskapssystem under Consolve/"Gjeldende regnskapssystem": Et av de skybaserte regnskapssystemene bygget på utviklingsplattformen SoftRig, som alle kan kobles mot Consolve: Uni Economy, DNB Regnskap eller Sparebank 1 Regnskap.
  • Byrå sitt selskap i regnskapssystemet: Dette er ditt regnskapsbyrå sitt eget selskap/klient i det regnskapssystemet dere jobber i
  • Kunde: Kundereskontro i salgsmodulen til ditt regnskapsbyrå sitt eget selskap/klient i regnskapssystemet dere jobber i 
  • Kundeavtale: En måte å strukturere selskapene og kundeforholdene på. En kundeavtale er som et "skall"
  • Selskap: Selskapene dere jobber på i de forskjellige regnskapssystemene
  • Prospekt: En forespørsel om at ditt regnskapsbyrå påtar seg regnskapsførsel for en potensiell sluttkunde
  • Byråbruker: En bruker i regnskapsbyrået 
  • Sluttkunde: En bruker som ikke er byråbruker
  • Tikktakk: App for hurtig timefangst i Consolve. Synlig helt til høyre i bildet
  • Systemkostnader: Samlebetegnelse for transaksjonskostnader og kostnader ved brukerlisenser

Unimicro | Byrå

Consolve er nå blitt Unimicro Byrå. Hjelpesidene er flyttet til hjelp.unimicro.no/byraa
Du blir videresendt dit innen 10 sekunder.

Ta meg dit nå