Fastprisavtaler

Dersom du har kunder med fastprisavtaler, kan dette registreres på kundekort slik at dette kommer med i fakturagrunnlaget i faste intervall.

Før du oppretter fastprisavtalen, må du ha opprettet en timeart for tjenesten med fastpris, eksempelvis bokføring fastpris, og et produkt som er knyttet til dette. Dette gjøres på byrået sin egen klient i aktuelt Softrig-miljø.

For å registrere fast trekk, gå til funksjonen "Kunder", og velg aktuell kunde fra oversikten. På kundekortet velger du fanen "Avtaler" (1). Dersom du ikke har en fastprisavtale liggende på kunden, kan du registrere en ny fra linken nederst i bildet (2). Ellers kan du alltid registrere fra knappen "Ny avtale" (3)

Fastprisavtale.png

 

Følgende info må registreres på fastprisavtalen:

  • Navn
  • Periode: Hvor ofte avtalen skal genereres i fakturagrunnlag. Alternativene er månedlig, tomånedlig, kvartalsvis eller årlig
  • Startdato: Fra hvilken dato avtalen skal genereres. Denne kan settes tilbake eller frem i tid
  • Timeart: Timearten som dine byråbrukere registrerer timer jobbet på fastprisavtaler mot
  • Produkt: Produkt som er koblet til timearten for den aktuelle fastprisavtalen. Dette produktet vil bli del av fakturagrunnlaget til kunden
  • Pris: Pris på avtalen
  • Estimerte timer: Valgfritt felt. Brukes dersom du ønsker en estimert timepris. I fakturagrunnlag vil kunder flagges dersom medgått tid overstiger estimert tid i en måned.

Fastprisavtale2.png