Koble kundeavtale til reskontro

Denne artikkelen er relevant for dere som har selskaper i Uni Economy

For at systemkostnadene til dine kunder skal fanges opp i Consolve, er første steg å koble kundeavtaler til kundereskontro på ditt byrå sitt selskap i gjeldende regnskapssystem (Uni Economy). Dette for at det skal være samsvar mellom kundenummeret som systemkostnadene stiles mot, og reskontronummer som faktureres via salg.

Vi anbefaler å først eksportere kundelisten til ditt byrå fra funksjonen Oversikt, slik at du har en liste med disse lett tilgjengelig.

Gå til Uni Economy. Klikk på Min profil, deretter Lisensinformasjon og Kundeavtaler. Kundeavtaler er en måte å strukturere selskapene på, for å styre kostnaden ved produktkjøp. Du oppretter kundeavtaler som på best måte reflekterer de reelle kundeforholdene.

Dersom du ikke har opprettet kundereskontro for selskapene dine

1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Kunder for å opprette kundereskontroer for hvert av selskapene som skal faktureres. Uavhengig av om du velger å opprette timeprisavtaler eller fastprisavtaler i et av Softrig-systemene, må systemkostnadene fanges opp.

2. Du oppretter ny kunde ved å klikke på Opprett ny kunde. 

Cs koble kundeavtale til reskontro 1.png

Dersom du har opprettet kundereskontro for selskapene dine

1. Gå til Min profil i toppmenyen og velg Lisensinformasjon. Gå til fanen Kundeavtaler.

Cs koble kundeavtale til reskontro 2.png

2. Klikk på de tre kulepunktene og velg Rediger for å opprette en kobling mellom kundeavtalene og kundereskontroene.

Cs koble kundeavtale til reskontro 3.png

3. Legg inn den aktuelle kundereskontroen. Hvis det er flere selskaper og kunder per kundeavtale, velger du ett selskap som hovedselskap for avtalen. Du kan fortsatt dele systemkostnader selv om du kun velger ett selskap.

Cs koble kundeavtale til reskontro 4.png

Unimicro | Byrå

Consolve er nå blitt Unimicro Byrå. Hjelpesidene er flyttet til hjelp.unimicro.no/byraa
Du blir videresendt dit innen 10 sekunder.

Ta meg dit nå