Produkt for lisenskostnader

Denne artikkelen er relevant for dere som har selskaper i Uni Economy

Consolve inkluderer automatisk lisenskostnader for Uni Economy i fakturagrunnlaget en gang i måneden, noen dager etter månedsskiftet. For å sikre at disse kostnadene blir fanget opp, må byrået opprette produkter i sitt eget selskap i Uni Economy for disse kostnadene.

Det finnes to måter å opprette disse produktene på:

  1. Opprett produktene direkte i Salgsmodulen i byråets eget selskap i Uni Economy. Byrået kan sette prisene for produktene selv. Produktene må ha følgende varenummer i Produkter i Salgsmodulen (prisen er den samme for begge variantene av produkt nummer 42):
Varenummer Varenavn Enhet
1 Regnskap bruker
2 Salg bruker
3 Lønn bruker
4 Time bruker
6 Ocr-tolk stk
7 EHF Mottak stk
8 Timeregistrering (1 - 49) bruker
9 Ledelsesinfo bruker
11 Fakturagodkjenning bruker
12 Godkjenne Utbetalinger bruker
13 Selskap stk
14 Fakturaprint stk
15 e-Faktura B2C stk
42 Aktive ansatte  (6 - 49) stk
42 Aktive ansatte  (50 - *) stk
48 Autobank utbetaling stk
49 Autobank innbetaling stk
82 EHF Sending stk
85 Vipps faktura stk
98 Bankavstemming stk
100 Årsavslutning stk
101 Inntektsmelding stk
99999 Komplett Standard bruker

 

2. Hvis det er lisenskostnader på kundeavtaler uten opprettet salgsprodukt, vil Consolve gi beskjed om dette i et eget vindu når du velger Fakturagrunnlag. Her vil du få en liste med lisensprodukter uten kobling til pris. Du kan da velge å opprette produkter med en utpris for hvert enkelt produkt i kolonnen Standard utpris, eller koble til et eksisterende salgsprodukt via kolonnen Bruk eksisterende salgsprodukt.

Merk at hvis det allerede finnes produkter i regnskapssystemet, vil produkter opprettet via denne funksjonen følge den eksisterende nummerserien og ikke nummerserien som foreslås i Consolve. Dette påvirker ikke genereringen av lisenskostnader i fakturagrunnlaget.

Hvis det finnes lisensprodukter uten kobling til pris som ikke skal faktureres til sluttkunde, for eksempel gratis integrasjoner, kan du opprette disse som produkter med en pris på 0. Disse vil da bli ekskludert fra fakturagrunnlaget.

Opprette produkt.png

Unimicro | Byrå

Consolve er nå blitt Unimicro Byrå. Hjelpesidene er flyttet til hjelp.unimicro.no/byraa
Du blir videresendt dit innen 10 sekunder.

Ta meg dit nå