Produkt for lisenskostnader

Denne artikkelen er relevant for dere som har selskaper i Uni Economy

I Consolve vil alle lisenskostnader for Uni Economy automatisk komme i fakturagrunnlaget en gang i måneden, et par dager etter månedsskiftet. For at disse kostnadene skal fanges opp, må det foreligge produkter på byrået sitt eget selskap i regnskapssystemet (Uni Economy) for disse kostnadene.

Det finnes to måter å opprette disse produktene på:

1. Opprett produktene direkte i Salgsmodulen på ditt byrå sitt eget selskap i regnskapssystemet. Utpris for de enkelte produktene settes av byrået selv. Under "Produkter" i Salgsmodulen må det ligge produkt med følgende varenummer (merk at pris er lik for begge varianter av produkt nummer 42):

     

Varenummer Varenavn Enhet
1 Regnskap bruker
2 Salg bruker
3 Lønn bruker
4 Time bruker
6 Ocr-tolk stk
7 EHF Mottak stk
8 Timeregistrering (1 - 49) bruker
9 Ledelsesinfo bruker
11 Fakturagodkjenning bruker
12 Godkjenne Utbetalinger bruker
13 Selskap stk
14 Fakturaprint stk
15 e-Faktura B2C stk
42 Aktive ansatte  (6 - 49) stk
42 Aktive ansatte  (50 - *) stk
48 Autobank utbetaling stk
49 Autobank innbetaling stk
82 EHF Sending stk
85 Vipps faktura stk
98 Bankavstemming stk
100 Årsavslutning stk
101 Inntektsmelding stk
99999 Komplett Standard bruker

 

2. Dersom det foreligger lisenskostnader på kundeavtaler som det ikke er opprettet salgsprodukt for, vil du få beskjed om dette i ett eget vindu når du velger Fakturagrunnlag i Consolve. Du vil da få opp en liste med lisensprodukter uten kobling til pris. Her kan du velge å enten opprette produkter ved å angi en utpris i kolonnen "Standard utpris" for hvert enkelt produkt, eller å koble til et eksisterende salgsprodukt via kolonnen "Bruk eksisterende salgsprodukt". Merk også følgende:

  1. Om det allerede ligger produkter på byrået sitt eget selskap i regnskapssystemet, vil produkter som opprettes via denne funksjonen følge eksisterende nummerserie, og ikke nummerserien som foreslås i Consolve. Dette har ingen virkning på at lisenskostnadene genereres i fakturagrunnlaget
  2. Om det finnes lisensprodukter uten kobling til pris som ikke skal faktureres til sluttkunde, f.eks. integrasjoner som er gratis, kan disse opprettes som produkt med pris 0. Disse vil da ekskluderes fra fakturagrunnlaget.

Opprette produkt.png