Estimert tap på fastpris

Dersom du har registrert et estimert antall timer på en fastprisavtale, vil Consolve flagge fakturagrunnlaget til kunder hvor medgått tid overstiger estimert tid. Tapet beregnes basert på den estimerte timeprisen, som er prisen på fastprisavtalen delt på antall estimerte timer.

Estimerttap.png