Estimert tap på fastpris

Dersom du har registrert et estimert antall timer på en fastprisavtale, vil Consolve flagge fakturagrunnlaget til kunder hvor medgått tid overstiger estimert tid. Dette markeres med et rødt flagg. Tapet beregnes basert på den estimerte timeprisen, som er prisen på fastprisavtalen delt på antall estimerte timer. Dersom medgått tid er mindre enn estimert tid, vil det markeres med et gult flagg.

Klikk på bildet for å forstørre

Estimerttap.png