Estimert tap på fastpris

Hvis du har registrert et anslått antall timer for en fastprisavtale i Consolve, vil systemet flagge fakturagrunnlaget for kunder hvis faktiske tidsbruk overstiger det anslåtte antallet timer. Dette blir markert med et rødt flagg, og tapet blir beregnet ved å multiplisere den anslåtte timeprisen med differansen mellom faktisk og anslått tidsbruk. Hvis faktisk tidsbruk er mindre enn anslått tidsbruk, vil det markeres med et gult flagg.

Klikk på bildet for å forstørre

Estimerttap.png

Unimicro | Byrå

Consolve er nå blitt Unimicro Byrå. Hjelpesidene er flyttet til hjelp.unimicro.no/byraa
Du blir videresendt dit innen 10 sekunder.

Ta meg dit nå