Kontroll av fakturagrunnlag kunde

På spesifikasjon av fakturagrunnlaget til en kunde kan du markere kunden som kontrollert ved å krysse av i feltet "Kontrollert" (1). Når en kunde er markert som kontrollert vil kunden markeres med et ikon (2) i kundeliste til venstre og i oversikten over fakturagrunnlag for alle kunder.

Kontrollert1.png

 

Når en eller flere kunder er kontrollert, vil disse automatisk merkes for overføring til ordre når du går til fakturagrunnlag på oversikt over alle kunder. I dette eksempelet er to kunder markert som kontrollert, og systemet vil da foreslå å overføre disse to til ordre (1).

Kontrollert2.png