Rediger timer

Gå til Fakturagrunnlag i venstremenyen og velg aktuell kunde. 

I Consolve kan du redigere antall timer som skal faktureres til den enkelte kunde for en gitt fakturaperiode. Klikk på Rediger timer på aktuell kunde.

Klikk på bildet for å forstørre

Cs rediger timer 1.png

 

Du kan utføre følgende handlinger i vinduet for å redigere timer:

  1. Endre timeart ved å velge en annen timeart fra nedtrekksmenyen til venstre. For eksempel kan du endre fra en timeart som ikke er fakturerbar til en som er fakturerbar.
  2. Redusere antall timer som skal faktureres ved å endre antallet i feltet Timer til ordre. Du kan også øke antallet timer utover den medgåtte tiden. Hvis antallet timer til ordre er mindre enn den medgåtte tiden, kan du redigere dette fritt før timene overføres til ordre. Når de er overført, vil eventuell differanse mellom medgått og fakturert tid slettes.
  3. Utsette timer ved å legge inn et antall timer i kolonnen Utsett timer. Du kan både endre timer til ordre og samtidig utsette timer, slik at du kan fakturere timene på et senere tidspunkt.

Cs rediger timer 2.png

 

Unimicro | Byrå

Consolve er nå blitt Unimicro Byrå. Hjelpesidene er flyttet til hjelp.unimicro.no/byraa
Du blir videresendt dit innen 10 sekunder.

Ta meg dit nå