Rediger timer

I Consolve kan du redigere antall timer som skal faktureres til den enkelte kunde for en gitt fakturaperiode. For å redigere timer velger du den aktuelle kunden i funksjonen "Fakturagrunnlag", og velger deretter "Rediger timer" (1).

Redigertimer.png

 

I vinduet for å redigere timer kan du gjøre følgende handlinger:

  • Redusere timer som skal faktureres. Dette gjøres ved å redusere antall i feltet "Timer til ordre" (1). Det er også mulig å øke timeantallet utover medgått tid. Dersom timer til ordre er lavere en medgått tid, kan dette fritt redigeres til timene overføres til ordre. Når de er overført, vil den eventuelle differansen mellom medgått og fakturert tid slettes
  • Utsette timer, ved å legge inn et gitt antall timer i kolonnen "Utsett timer" (2). Det er mulig å både endre timer til ordre og samtidig utsette timer
  • Endre timeart, ved å velge en annen timeart fra nedtrekksmeny til venstre (3). 

Redigertimer 2.png