Oversikt fakturagrunnlag

I hovedbildet på "Fakturagrunnlag" får du en oversikt over alle kunder som har et fakturagrunnlag per måned som er valgt. Fakturagrunnlaget i Consolve akkumuleres fortløpende frem til overføring til ordre. Dette vil si at dersom forrige fakturering var i februar, og man velger å se fakturagrunnlag for april, vil oversikten vise akkumulert grunnlag for mars og april. Hvilken måned man ønsker å se endres med datovelger til venstre i bildet (1).

Systemstandard er at kun kunder med fakturagrunnlag til og med valgt periode vises. Dersom du ønsker å se alle kunder, kan du gjøre det ved å fjerne haken (2). Båndet øverst i bildet gir overordnet nøkkelinfo om fakturagrunnlaget i sin helhet. For å overføre fakturagrunnlag til ordre, markerer du kundene du ønsker å overføre (3), og velger "Overfør x kunder til ordre" (4). Når grunnlagene er overført til ordre, kan disse enkelt sendes ut gjennom funksjonen "Samlefakturering" (5) fra gjeldende regnskapssystem.

Klikk på bildet for å forstørre

Fakturagrunnlag1.png

 

For å se på spesifikasjon av fakturagrunnlaget til en enkelt kunde velger du denne fra kundelisten til venstre. Du får da en spesifikasjon av fakturagrunnlaget, og kan velge å overføre dette til ordre. Det er også mulig å bare overføre deler av varelinjene til faktura, ved å fjerne haker i boksene (1) på hver enkelt varelinje du ønsker å ekskludere.

Fakturagrunnlag2.png