Fordele systemkostnader i en kundeavtale

Denne artikkelen er relevant for dere som har selskaper i Uni Economy

For å fordele systemkostnader innad i en kundeavtale må aktuelle selskaper kobles til sine respektive kundereskontro. Ser her for mer info. Dersom du ikke har aktivert denne fordelingen, vil systemkostnadene til alle selskaper på en kundeavtale stiles mot hovedselskapet.

Dersom du ønsker å fordele systemkostnader per selskap innad en kundeavtale, går du til Innstillinger og Fakturagrunnlag. Her huker du av for Fordel transaksjonskostnader og/eller Fordel brukerlisenskostnader. Brukerlisenskostnader er systemkostnader relatert til sluttbrukere sine produktkjøp av tilganger, mens transaksjonskostnader er systemkostnader knyttet til bruk, som for eksempel autobank og EHF. 

Når denne funksjonen er aktivert vil brukerlisenskostnader fordeles likt på aktuelle selskap. Hvis for eksempel en sluttkunde har produktet Fakturagodkjenning på fire selskap i samme kundeavtale, vil hvert selskap bli belastet for en fjerdedel av kostnaden i fakturagrunnlaget. Transaksjonskostnader fordeles basert på det faktiske transaksjonsvolumet i hvert selskap. 

Fordelkostnader1.png

Dersom du ønsker å unnta enkelte kundeavtaler fra fordeling av systemkostnader og stile alle systemkostnader mot hovedkunde fra kundeavtalen, kan dette aktiveres fra kundekort i Consolve. Fra menyvalget Kunder velger du kunden som er hovedkunde i den aktuelle kundeavtalen, og går til fanen LisensinformasjonØverst i dette bildet kan du fjerne hake for fordeling av transaksjonskostnader og brukerlisenskostnader.

Fordelkostnader.png

 

Unimicro | Byrå

Consolve er nå blitt Unimicro Byrå. Hjelpesidene er flyttet til hjelp.unimicro.no/byraa
Du blir videresendt dit innen 10 sekunder.

Ta meg dit nå