Innstillinger: TikkTakk Timeregistrering

TikkTakk er en app i Consolve som kan brukes til hurtigfangst av timer. Via innstillinger kan du tilpasse funksjonalitet og utsende til TikkTakk basert på egne preferanser og byrået sin metodikk for timefangst.

Dette gjøres ved å velge innstillinger (1), og deretter velge TikkTakk timeregistrering (2). Her kan du angi om du ønsker å registrere timer som medgått tid eller fra-til tidspunkt, om timer til ordre skal være synlig og om du ønsker at timer til ordre skal rundes opp til nærmeste kvarter. 

Tikktakkinnstillinger.png