Innstillinger: TikkTakk Timeregistrering

 

 

TikkTakk er en app i Consolve som kan brukes til hurtigfangst av timer. Appen kan åpnes på en egen skjerm, slik at du slipper å bytte frem og tilbake mellom faner. Via innstillinger kan du tilpasse funksjonalitet og utseende til TikkTakk basert på egne preferanser og regnskapsbyråets metodikk for timefangst.

Dette gjøres ved å velge innstillinger (1), og deretter velge TikkTakk timeregistrering (2). Her kan du angi om du ønsker å registrere timer som medgått tid eller fra-til tidspunkt, om timer til ordre skal være synlig og om du ønsker at timer til ordre skal rundes opp (men ikke ned) til nærmeste kvarter.

Klikk på bildet for å forstørre

Tikktakkinnstillinger.png