Slå sammen systemkostnader

Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Fakturagrunnlag.

I Consolve kan du aktivere to forskjellige nivå av sammenslåing av linjer.

Hvis du aktiverer Slå sammen like lisenser til en ordrelinje, vil alle produkter med samme systemkostnad i fakturagrunnlaget legges på en enkelt linje i den genererte ordren, i stedet for at ordren får flere linjer med samme produkt. Så hvis du fakturerer hver annen måned og har to linjer med produktet Fakturagodkjenning i fakturagrunnlaget, vil disse bli plassert på samme varelinje når fakturagrunnlaget overføres til ordren.

Hvis du aktiverer Slå sammen alle lisenser til en ordrelinje, vil alle produkter i fakturagrunnlaget under kategorien Lisens, altså systemkostnader som skal viderefaktureres til kunden, bli slått sammen til ett produkt. Du må da angi hvilket produkt disse kostnadene skal tilskrives. Hvis du ikke allerede har et ønsket produkt for dette, må det først opprettes i salgsmodulen på selskapet til byrået ditt.

Slåsammen.png

Unimicro | Byrå

Consolve er nå blitt Unimicro Byrå. Hjelpesidene er flyttet til hjelp.unimicro.no/byraa
Du blir videresendt dit innen 10 sekunder.

Ta meg dit nå