Innstillinger: Startdato fakturagrunnlag

Fakturagrunnlaget i Consolve fanger opp alle systemkostnader, fastprisavtaler og timeføringer. Du velger selv hvilken startdato fakturagrunnlaget skal ha, og når øvrige innstillinger er på plass vi Consolve da hente fakturagrunnlag tilbake til denne datoen.

Du kan enten angi fakturadato ved å gå til innstillinger (1), og velge "Fakturagrunnlag" (2). Her vil du kunne angi startdato

Startdato1.png

 

Dersom du ikke har gjort dette før du går til fakturagrunnlag, kommer det en veiviser hvor du også kan angi startdato i steg to.

Startdato2.png