Innstillinger: Startdato fakturagrunnlag

Fakturagrunnlaget i Consolve fanger opp alle systemkostnader, fastprisavtaler og timeføringer. Du velger selv hvilken startdato fakturagrunnlaget skal ha, og når øvrige innstillinger er på plass vil Consolve hente fakturagrunnlag tilbake til denne datoen.

Du kan angi fakturadato/startdato ved å gå til Innstillinger i toppmenyen, og velge Fakturagrunnlag.

Klikk på bildet for å forstørre

Cs innstillinger startdato fakturagrunnlag.png

Dersom du ikke har gjort dette før du går til fakturagrunnlag, kommer det en veiviser hvor du også kan angi startdato i steg to.

Startdato2.png

Unimicro | Byrå

Consolve er nå blitt Unimicro Byrå. Hjelpesidene er flyttet til hjelp.unimicro.no/byraa
Du blir videresendt dit innen 10 sekunder.

Ta meg dit nå