Koble selskaper og kunder

I kundeavtaler med flere selskaper, kan transaksjonskostnader og/eller brukerlisenskostnader fordeles automatisk i fakturagrunnlaget. Kostnadene fordeler seg da på kunde som er koblet til selskapet, dersom du har huket av for "Fordel Transaksjonskostnader" og "Fordel Brukerlisenskostnader" under "Innstillinger" og "Fakturagrunnlag". 

For å koble sammen selskaper og kunder i Consolve, må du først opprette kundeavtaler og kundereskontroer i regnskapssystemet. Se her for mer info om kundeavtaler og kundereskontro.

Gå til Consolve og velg funksjonen «Koble selskap til kunde». Her kan du koble kundereskontroer til selskaper fra dine Softrig-system. Denne koblingen gjør at Consolve kan stile systemkostnader for et selskap i Uni Economy mot en kundereskontro, i stedet for at systemkostnaden til alle selskap i en kundeavtale stiles mot hovedkunden i kundeavtalen. Merk at en kundereskontro kan kun kobles til ett selskap, ikke flere.

Første gang du skal utføre kobling vil systemet forsøke å finne koblinger for deg. Forslag til koblinger vil ligge helt øverst i bildet, og du kan velge å kontrollere og godkjenne disse. Consolve vil foreslå koblinger basert på navn og organisasjonsnummer til selskapene og kundereskontroene. Etter hvert som du oppretter nye selskap og tilhørende kunder vil dette valget bli synlig, og kobling har tilbakevirkende kraft på fordeling av systemkostnadene.

Selskapkunde1.png

 

I dette bildet får du en oversikt over forslag til kobling mellom kunde og selskap. Kolonnen helt til venstre angir navnet på kundeavtalen til selskapet. Dersom koblingene er korrekt, velger du Godkjenn. Dersom du har behov for å redigere et forslag, velger du blyanten helt til høyre på linjen. Du kan da søke etter andre kunder, eller opprette en ny.

Selskapkunde2.png

 

Selskapkunde3.png


Når selskap er koblet til kunder, vil de ligge i en egen oversikt inne på funksjonen. Hver enkelt linje kan når som helst redigeres ved å velge blyanten til høyre på linjen. Vær oppmerksom på å lagre eventuelle endringer.

Selskapkunde4.png


I noen tilfeller vil systemet ikke klare å foreslå en kobling. I slike tilfeller kan du enten søke opp en eksisterende kunde, eller opprette en ny direkte fra bildet.

Selskapkunde5.png

 

Selskapkunde6.png

Unimicro | Byrå

Consolve er nå blitt Unimicro Byrå. Hjelpesidene er flyttet til hjelp.unimicro.no/byraa
Du blir videresendt dit innen 10 sekunder.

Ta meg dit nå