Oversiktsbilde kunder

I oversiktsbildet på funksjonen "Kunder" listes alle kundereskontro fra ditt byrå sitt Softrig-selskap. Alle endringer i kundereskontro her vil speiles i Consolve. Du kan også opprette kunder direkte fra Consolve (1), og denne kunden vil da også opprettes i byrået sitt Softrig-selskap.

Kunder1.png

 

Ved å velge "Ny kunde" fra dette bildet får du opp hurtigregistrering for kunde, hvor du kan gjøre oppslag mot 1880 og Brønnøysundregisteret. Når du velger "Opprett kunde", opprettes den i både Consolve og byrået sitt Softrig-selskap.

Kunder2.png