Kundekort: Regnskapsførere

I fanen "Regnskapsfører" på kundekortet kan du se hvilke byråbrukere som har tilgang til selskap som er koblet mot kunden. I tabellen (1) får du en oversikt over brukere som har tilgang til selskapet, og hvilke moduler de har tilgang til. Du kan redigere tilgangene hver bruker har fra dette bildet, og ved å trykke på de tre prikkene til høyre på linjen (2) kan du deaktivere regnskapsfører sin tilgang til selskapet. Du kan også legge til en ny regnskapsbruker på selskapet ved å velge "Legg til regnskapsfører" (3).

Klikk på bildet for å forstørre

Kunderegnskapsfører.png